Afhankelijk van de locatie, kan de opstelling worden aangepast aan de situatie, zoals een (halve) cirkel, vierkant of rechte lijn opstelling.