ANTOON VERSTEEGDE (1953) studeerde in 1978 af aan de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch met monumentale toegepaste kunst en schilderkunst. Maar als vrijgevestigd kunstenaar wilde hij zijn kunsten vooral tonen buiten de gevestigde instituten en expositieruimtes van de kunstwereld. Zijn werk is sindsdien te zien op openbare locaties met vrije toegang voor iedereen. Levensgrote tijdelijke buiteninstallaties, gebouwd met lichtgewicht materialen zoals bamboe, vlaggen, touw en elastiekjes.


Bamboe installatie

Gedurende zijn hele loopbaan heeft Versteegde veel ervaring opgedaan met grootschalige interactieve projecten. Zijn bamboe interventies verschijnen slechts om te verdwijnen. Ze zijn per definitie kortstondig door hun vergankelijkheid: gemaakt als tijdelijke ingreep en zeker niet bedoeld als eeuwigdurende erfenis voor het nageslacht. Versteegde heeft wereldwijde erkenning gekregen met tentoonstellingen in heel Europa en daarbuiten, waaronder Canada, Amerika, Cuba, Chili, Hongkong, China en Indonesië.


Geluidsinstallatie

In 1984 begon Versteegde aan een reeks bamboe installaties waarin ook muziek en geluid een rol speelden. De première was in de bovenzaal van de Willem II fabriek in ’s-Hertogenbosch waar in elk van de 28 monumentale stalen kolom een speaker was bevestigd die het geluid van één van de snaren van een elektrische gitaar liet horen. Dit was technisch uitvoerbaar door het gebruik van afzonderlijke piëzo-elementen voor elke snaar. Later heeft Versteegde dit zelfontwikkelde systeem ook gebruikt in bamboe installaties voor Het Vlieger Genootschap uit ‘s-Hertogenbosch en op het Boulevard Festival in Vlissingen.


Prepared piano

Toen deze geluidsapperatuur in 1986 werd gestolen, was Versteegde genoodzaakt om te stoppen met de verdere ontwikkeling. Totdat hij in 2018 voor de Prepared-piano van Bart van Dongen een aantal attributen leverde om het traditionele pianogeluid te beïnvloeden. Daarbij ook een paar piëzoelementen om de trillingen per snaar om te zetten in elektrische signalen die op hun beurt weer versterkt en vervormd kunnen worden. Aanvankelijk was het idee om dit slechts op een paar snaren toe te passen, maar gaandeweg ontstond het idee om alle snaren van de piano op deze manier teversterken. Maar dan niet parallel aangesloten naar één geluidskanaal, maar per toets gescheiden naar evenzovele versterkers om het geluid ruimtelijk op te stellen.


Yamaha CP70

Bart wist te vertellen dat de Yamaha CP70 al voorzien is van dergelijke elementen die serieel geschakeld zijn, maar die wellicht ook los te koppelen zijn. En na enig vooronderzoek blijkt dit inderdaad mogelijk en dat is meteen wat er nu staat te gebeuren: een Yamaha CP70B ombouwen tot een 72 kanalen systeem met 72 verspreid opgestelde geluidsboxen, zodat elke toon op een andere plek in de ruimte te horen is. De pianist zit centraal in het midden, maar het publiek kan/mag rondlopen om de ruimtelijkheid van de uiteen gehaalde klanken te ervaren.


Voor meer informatie over andere bamboe kunstprojecten van Versteegde zie www.versteegde.nl